Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l 5l

Aquis Импрегнатор за дърво
Приложение направи си сам
Повърхност дърво
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 80-100 ml/m2
Пълно изсъхване 2 часа
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане готов за употреба
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
За импрегниране и грундиране на дървени повърхности преди нанасяне на финишен слой лак или боя. Прониква дълбоко в дървесината и защитава от гъбични зарази, плесени и др. Съхне бързо, запълва порите, шлайфа се лесно, дава твърд филм и добро сцепление при нанасяне на следващи слоеве.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: безцветен.

Начин на употреба:Нанася се с четка или с пистолет върху добре почистени дървени повърхности. Преди нанасяне на финишното покритие (лак или боя), импрегнираните предмети се шлайфат с подходяща шкурка.

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода.

Разход:  80-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство

Нето – 0.75L 5L

 • Прониква дълбоко в дървесината и благодарение на съдържащите се в него добавки, защитава от гъбични зарази, плесени и др.
 • Без ароматни органични разтворители, без мирис, без цвят, безопасен за човека и околната среда
 • Създава добро сцепление към следващите декоративни слоеве (лак, боя)
 • Съхне бързо, запълва порите и подпомага бързото и лесно шлайфане

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016