Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l 10l

Aquis Акрилатна боя
Приложение направи си сам
Повърхност дърво, метал, пластмаса
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 80-100 ml/m2
Пълно изсъхване 3 - 4 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама 12 цвята
Степен на гланц сатен
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане вода
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Универсално решение за защита и декорация на повърхности от дърво и метал (предварително грундирани), бетон, пластмаси и др. Образува покритие устойчиво на влага, атмосферни влияния и механични въздействия.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба:Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка, валяк или шприц пистолет. Работи се при температура над 10°С. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство

Нето – 0.75L 10L

 • Водоразредима алтернатива на традиционните алкидни бои и емайллакове, без ароматни органични разтворители, неприятни миризми и тежки метали
 • Дава гладко, приятно на допир покритие със сатенен гланц, което не задържа прах и може да се почиства с миещи препарати
 • Има отлично сцепление с повърхностите и притежава висока еластичност, устойчива на деформации, дължащи се на промени в температурите
 • Боядисаните повърхности не променят цвета си с течение на времето и са устойчиви на влага
 • 12 атрактивни цвята, които дават възможност за разнообразни комбинации и интересни интериорни и екстериорни решения.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016