Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 1l 5l

Dekorator Нано грунд дълбокопроникващ
Приложение направи си сам
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, шприц-пистолет
Разход 100-150 ml/m2
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане готов за употреба; вода при нужда
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

За укрепване на ронливи основи на вътрешни и външни стени и други повърхности. Прониква дълбоко, заздравява основата, намалява порьозността. Подобрява адхезията и намалява консумацията на боя при нанасяне на следващите слоеве.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен след изсъхване

Начин на употреба: нася се върху порьозни или ронливи повърхности с четка, валяк или пръскане с шприц пистолет. Работи се при температура над 5ºС. В случаите, когато не е постигнато желаното укрепване на ронливата мазилка, се препоръчва повторно грундиране след 3-4 часа. Инструментите се почистват с вода веднага след края на работата

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода в съотношение 1:1 или 1:2.

Разход:  100-150 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • безвреден за здравето и околната среда
 • намалява порьозността на основата
 • образува здраво покритие, устойчиво на влага и атмосферни влияния
 • осигурява добро сцепление на основата към следващия декоративен слой
 • намалява консумацията на боя при нанасяне на следващи слоеве

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016