Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: NA

Практика Тонер боя
Приложение направи си сам
Повърхност стени
Употреба интериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 100 ml/м2 за слой
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама по каталог
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Тонираща боя за оцветяване на вододисперсионни бои и мазилки. Подходяща и за самостоятелна употреба.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба: За тониране на водоразредими бои: Разклатете пастата интензивно преди употреба. Добаветре към основната боя в желаното съотношения и разбъркайте много добре. Спазвайте инструкциите за употреба на боята, която се тонира.

При самостоятелна употреба: Нанася се с четка или валяк в два слоя през интервал около 3 часа. Работи се при температура над 10°С. Разход: 100 ml/m2.. Съхнене: 2-3h при 20°С. Разреждане: се с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:около 100 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство

Нето – 250ml

 • Свежа колекция от 12 атрактовни цвята
 • Безвредна, без летливи органични разтворители и тежки метали
 • Добра съвместимост с различни вододисперсионни бои.
 • При самостоятелно нанасяне създава гладко и фино покритие с добра покривност и добро сцепление с боядисваните повърхности

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016