Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 3L

Практика Фасадна боя
Приложение направи си сам
Повърхност стени
Употреба екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 200 гр/м2 за слой
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама бяла, магнолия
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Устойчиво декоративно покритие за външно боядисване. Използвани в комбинация или индивидуално, цветовете Класическо бяло и Благородна магнолия гарнатрат свеж вид на домашният ви екстериорен проект.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За екстериорна употреба
 • Цветова гама: Бяла и Магнолия.

Начин на употреба: Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валяк. Работи се при температура над 10°С. След работа инструментите да се почистят веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:около 200 g/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 3L

 • Безвредна, без летливи органични разтворители и тежки метали
 • Лесна за нанасяне.
 • Създава гладко и фино покритие; не се разтича и не се пени, с много добро сцепление с боядисваните повърхности
 • Много добра покривност.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016