Megachim AD | | |
 

Трговски марки


Dekorator Life Style Надворешна боја (Екстериерна)

Водоразредиво покритие за надворешно бојадисување на фасади, бетонски и цементни површни. »

Dekorator Рељефна боја

За внатрешно и надворшно рељефно бојадисување на етон, итонг, цемент, гипскартон, матери и други материјали. »

Dekorator Нано грунд длабокопроникнувачки

За уцврстување на ѕидни површини пред бојадисување. Проникнува длабоко и ја намалува конзумацијата на бојата при нанасање во наредните слоеви. »

Dekorator Life Style Лак за Камења

a solution of thermoplastic acrylic resin in organic solvent. »

Aquis Фасадна боја со Teflon

За декоративна заштита на фасади и други површини,подложни на атмосверско влијание.Осигурува одлична отпорност на атмосверски влијанија и механички дејства,висока покривност и белина.Покритието е отпорно на валкање благодарение на специјалните тефлонски додатоци. »

Praktika Боja за Фасада

Durable emulsion paint for exterior use. Six ready made colors especialy suitable for small projects. »

Xpert Силиконско-акрилатен малтер

Претставува систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,силикоска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Полимерен малтер

Систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,парафинска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Импрегнационен грунд

За грундирање на бетонски ѕидови,гипс,варопесочни малтери и др.Служи за заздравување на основата и подобрување на адхезијата за завршното покритие »

Xpert Универсален грунд за ѕидови

a system of polymer dispersion, pigments, fillers and additives. »

Xpert боја за патно обележување – еднокомпонентна

Се нанесува со посредство на машина за бележење или со четка.Пред употреба кутијата добро се проматува и потоа се става разредувач за патна боја до соодветен вискозитет според начин на нанесување. »








web design: mnovakov 2013