Megachim AD | | |
 

Трговски марки


Dekorator Рељефна боја

За внатрешно и надворшно рељефно бојадисување на етон, итонг, цемент, гипскартон, матери и други материјали. »

Xpert Силиконско-акрилатен малтер

Претставува систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,силикоска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Полимерен малтер

Систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,парафинска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Импрегнационен грунд

За грундирање на бетонски ѕидови,гипс,варопесочни малтери и др.Служи за заздравување на основата и подобрување на адхезијата за завршното покритие »

Xpert Огнезащитна боя – самозагасваща, водоразредима

За заштита на носечки метални конструкции,работа во огно опасни услови и при термички натоварувања »

Xpert Алкиден Емајллак

Индустриско покритие за заштита на грундирани метални и дрвени површини за експлоатирани на отворено и во затворени простории.Се користи за бојадисување на метални елементи,предмети од дрво и др. »

Xpert Боја за метални конструкции

Боја за метални конструкции е со намена за заштита на специјални метални конструкции – мостови,желенички вагони,контејнери,дигалки,кранови и други. »

Xpert Антикорозионвн грунд ПФ-07 брзосушечки

За грундирање на добро исчистени и обезмаснети површини од црни метали,пред нанасање на покритие од бои и емајл лакови како и во комбинација с Xpert Боја за метални конструкции I и II слој и Dekorator Боја 3 в 1. »

Xpert Полиуретанов емајлллак

Фино дисперзиран систем од нискомаслена алкидна смола во органски растворувачи,пигменти и адитиви.Се користи за заштита и декорација на претходно грундирани метали и дрвени површини. »

Xpert Полиуретанов грунд

Фино дисперзиран систем од нискомаслена алкидна смола во органски растворувачи,пигменти и адитиви.Се користи за заштита и декорација на претходно грундирани метали и дрвени површини. »

Xpert боја за патно обележување – еднокомпонентна

Се нанесува со посредство на машина за бележење или со четка.Пред употреба кутијата добро се проматува и потоа се става разредувач за патна боја до соодветен вискозитет според начин на нанесување. »

Xpert Разредувач за боја за патно бележење

Претставува смеса од соодветни расатворувачи – ацетон,ортоксилок и др. »

Xpert Лепило за градежништво ПВА

За лепење на паркет,подови системи и подови на текстилна основа.Се каористи како додаток во гипсови,глет маса и други градежни раствори. »
web design: mnovakov 2013