Megachim AD | | |
 

Трговски марки


Dekorator Рељефна боја

За внатрешно и надворшно рељефно бојадисување на етон, итонг, цемент, гипскартон, матери и други материјали. »

Xpert Силиконско-акрилатен малтер

Претставува систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,силикоска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Полимерен малтер

Систем од полимерна дисперзија,вода,камени зрна спред определена гранулација,парафинска емулзија и додатоци.Готова маса за нанесување,која се предлага во варианти на загладена и зарибана структура. »

Xpert Импрегнационен грунд

За грундирање на бетонски ѕидови,гипс,варопесочни малтери и др.Служи за заздравување на основата и подобрување на адхезијата за завршното покритие »








web design: mnovakov 2013