Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Dekorator Разредител AMB

за разреждане на алкидни системи - безцветни лакове, блажни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) »

Dekorator Разредител МРТ

за разреждане на алкидни системи - безцветни лакове, блажни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) »

Dekorator Коресилин

За разреждане на нитроцелулозни системи - лакове, бои, грундове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) »

Dekorator Разредител за полиуретанови системи

За разреждане на полиуретанови системи - лакове, бои, грундове, емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) »

Dekorator Спирт за горене

почистване на пластмасови повърхности, кожа, ламинат и за горене в спиртни лампи »

Dekorator Газ

Използва се за осветление в газови лампи, примуси и специално конструирани отоплителни пчеки. »
web design: mnovakov 2013-2016