Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Dekorator Релефна боя

Водоразредимо покритие за вътрешно и външно релефно оформление на стени, което се постига чрез нанасяне на боята с различни типове валяци. »

Xpert Силикон-акрилатна мазилка

Готова за полагане пастообразна маса, която се предлага във варианти за влачена и драскана структура. Влачена - 2 и 3 мм и драскана - 1 и 2 мм »

Xpert Полимерна мазилка

Готова за полагане пастообразна маса, която се предлага във варианти за влачена и драскана структура. Влачена - 2 и 3 мм и драскана - 1 и 2 мм »

Xpert Минерална мазилка

Произвежда се от цветни камъчета, които са омокрени в подходящо свързващо вещество на база водоразредима полимерна дисперсия. »

Xpert Импрегнационен грунд

За грундиране на бетонни стени, гипс, варопясъчни мазилки и др. Служи за заздравяване на основата и подобряване на адхезията с финишното покритие.. »
web design: mnovakov 2013-2016