Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Лепило за строителството ПВА

За лепене на паркет, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа. Използва се като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори. »

Лепило Ц 200

Система на база водоразредима поливинилацетатна дисперсия. За лепене на хартия, картон, тъкани, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа »

Лепило за дърво ПВА

За лепене на дървени детайли и сглобки в мебелната промишленост и за ремонт на дървени детайли в бита. »
web design: mnovakov 2013-2016