Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


 

Лепило Ц 200

Система на база водоразредима поливинилацетатна дисперсия. За лепене на хартия, картон, тъкани, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа »

Автоемайллак

За репаратурно и цялостно боядисване на предварително подготвени метални повърхности, които се експлоатират на открито или в закрити помещения. »

Daisy - вододисперсионна боя за вътрешно боядисване

Дишаща боя на водна основа за декоративна защита на стени, тавани, бетонови, циментови и варо-циментови повърхности в закрити помещения. »

Лепило за дърво ПВА

За лепене на дървени детайли и сглобки в мебелната промишленост и за ремонт на дървени детайли в бита. »
web design: mnovakov 2013-2016