Мегахим АД | | | |
 

Каталози


Сертификати

Мегахим downloads

 

Мегахим АД; Каталог на продуктите с марка Aquis download »

 

Мегахим АД; Каталог на продуктите с марка Dekorator download »

 

Мегахим АД; Каталог на продуктите с марка Praktika download »

 

Мегахим АД; Каталог на продуктите Color Weekend download »

 

Мегахим АД. Сертификат ISO 9001 download »

 

Мегахим АД. Сертификат ISO 14001 download »

 

Мегахим АД. Сертификат OHSAS 18001 download »

 

Мегахим АД. Информация за сключен договор с фирма Енергомонтаж download »

 

Мегахим АД. Информация за сключен договор с фирма Ивекра download »

 

Мегахим АД. Информация за сключен договор с фирма Dromont download »

 

Мегахим АД. Информация за сключен договор с фирма Oliver+Battle download »

 

Проект: Технологична модернизация за растеж и развитие на Мегахим АД download »

 

Пояснителен документ: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по проект # BG161PO003-2.1.13-0496-0001 download »

 

Решение за класиране по проект # BG161PO003-2.1.13-0496-0001 download »

 

Покана за сключване на договор по проект # BG161PO003-2.1.13-0496-0001 download »

 

Документи по проект # BG161PO003-2.1.13-0496-0001. Архив (zip) download »

 

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Мегахим АД download »

 

Документи по тръжна процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет на МСП" по договор #BG16RFOP002-2.001-1083-С01. download »

 

Документи по проект ДБФП # BG16RFOP002-2.002-0502-C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на МЕГАХИМ АД. download »

 

Документи по проект ДБФП BG16RFOP002-3.001-0742-C01 Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на Мегахим АД download »

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на Мегахим АД download »

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на Мегахим АД download »

 

Бази данни тониращи машини
web design: mnovakov 2013-2016