Мегахим АД | | | |
 

Офис Русе

Централен офис
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 21
office@megachim.com

Пласмент
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 25
sales@megachim.com

Търговски директор
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 38
 

Снабдяване
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 26
 

Директор производство
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 30
 

Технологичен отдел
бул. “Липник” 123
Русе
България
+359 (82) 8177 31
 








web design: mnovakov 2013-2016