Мегахим АД | | | |
 

 Dekorator Екстра алкидна боя за метал и дърво

RAL 1018

Цвят: RAL 1018
Покривност: 100-120 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 1028

Цвят: RAL 1028
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 2010

Цвят: RAL 2010
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 3002

Цвят: RAL 3002
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 3004

Цвят: RAL 3004
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 3020

Цвят: RAL 3020
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 4005

Цвят: RAL 4005
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 5015

Цвят: RAL 5015
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 5017

Цвят: RAL 5017
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 6002

Цвят: RAL 6002
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 6018

Цвят: RAL 6018
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 6026

Цвят: RAL 6026
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 6032

Цвят: RAL 6032
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 7001

Цвят: RAL 7001
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 7011

Цвят: RAL 7011
Покривност: 80-100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 7046

Цвят: RAL 7046
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 8001

Цвят: RAL 8001
Покривност: 80-100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 8012

Цвят: RAL 8012
Покривност: 80-100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 8016

Цвят: RAL 8016
Покривност: 80-100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 9005

Цвят: RAL 9005
Покривност: 80-100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

RAL 9016

Цвят: RAL 9016
Покривност: 100 ml/m2
нанася се на 1 или 2 слоя
информация за продукта

 
web design: mnovakov 2013-2016