bg en ru mk ro

Мегахим АД - За компанијата

 

Основана е во 1996 година, сега Megachim е една од најбрзо растечките компании во Бугарија во секторот за бои и лакови. Нашиот успех е базирани на нашето искуство и знаење , флексибилност и професионално размислување.

Компанијата е сертифицирана со ISO 9001 од страна на SGS европскиот институт за сертификација на квалитет EESV Во нашите лаборатории ние ги контролираме сите влезни суровини , производство и параметри за квалитет на готовите производи.

Megachim е во согласност со барањата за еколошки безоловни производи со ниска VOC. Денес во Megachim работат повеќе од 150 вработени. Повеќе од 20 000 тони на бои , лакови, смоли и разредувачи се произведени на годишно ниво. Во секторот за истражување и развој нашите високо квалификувани членови на тимот развиваат нови производи, во согласност со барањата за висок квалитет и политика за заштита на животна средина.