Мегахим АД

Мегахим АД

Мегахим АД е русенска компания, основана през 1996 г. със 100% българска собственост.

Тя е един най-големите български производители на лаково-бояджийски материали и предлага широка гама продукти:

  • алкидни и блажни бои и емайллакове
  • вододисперсионни бои за външно и вътрешно боядисване
  • полиуретанови продукти
  • мазилки
  • лазурни лакове, яхтен лак и други продукти за дърво
  • оцветители; разредители; грундове и др.

Мегахим АД разполага с пет собствени високотехнологични лаборатории, в които извършва входящ контрол на постъпващите суровини и материали, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия.

Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на: качеството – ISO 9001, околната среда – ISO 14001, условията на труд – OHSAS 18001, издадени от SGS. Фирмата е член в международната инициатив Responsible Care (Отговорност и грижа).

Мегахим АД е лауреат на награда за световно качество на BID World Quality Commitment Golden Star – Париж 2001, наградата Quality Summit Award for Excellence and Business Prestige в категория Platinum – Ню Йорк 2005 и награда за световно качество International Star Award for Quality – Женева 2006

През 2007 г. Мегахим АД бе избрана от международната научноизследователска компания Дюпон за стратегически партньор. С покриването на редица качествени изисквания, Мегахим получи лиценз, даващ ексклузивните права за производството на бои и лакове с Тефлон™ в България.

През последните години компанията инвестира над 10 млн. евро в съвременни технологии, производствени бази и закупуване на лицензи.