bg en ru mk ro

Мегахим АД

Мегахим АД

Мегахим АД е русенска компания, основана през 1996 г. със 100% българска собственост.

Тя е една от най-големите български производители на лаково-бояджийски материали и предлага системни решения за екстериорни и интериорни повърхности, за дърво, за метал, за бетон. Компанията произвежда широка гама продукти:

  • алкидни бои, лакове и емайллакове
  • полиуретанови двукомпонентни продукти и водоразредими еднокомпонентни полиуретанови продукти
  • вододисперсионни бои за външно и вътрешно боядисване
  • водоразредим алкид
  • разредители
  • алкидни и водоразредими грундове и др.

Продуктовата гама намира широко приложение в домакинството, строителството и индустрията.

Мегахим  АД разполага с пет собствени високотехнологични лаборатории, в които извършва входящ контрол на постъпващите суровини и материали, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия. 

Компанията е получила сертификат за внедрена интегрирана система за управление на: ниво - ISO 9001, околна среда - ISO 14001, условия на труд - ISO 45001. Фирмата е член на международната инициатива Responsible Care (Отговорност и грижа).

Мегахим АД е удостоена със следните награди - награда за световно качество на BID Световен ангажимент за качество Golden Star - Париж 2001, награда Quality Summit Award for Excellence and Business Prestige в категория Platinum - Ню Йорк 2005 и награда за световно качество International Star Award for Quality - Женева 2006.