bg en ru mk ro

Бисквитки

Вашият уеб браузър не разрешава използването на "бисквитки" (cookies), или употребата им е изключена.

Бисквитки и сигурност

Бисквитките трябва да бъдат разрешени, за да пазаруавте онлайн. Това обхваща въпроси свързани със сигурността на личната информация, използвайки този сайт.

С активирането на бисквитките във Вашия браузър, комуникацията между Вас и този сайт бива подсигурена, че именно Вие извършвате съответните транзакции от Ваше име и за Ваша сметка. В случая, бисквитките са нужни и за да се предотврати изтичането на Ваша лична информация.

За да продължите да пазарувате онлайн, Ви препоръчваме да активирате бисквитките на браузъра си.

За Internet Explorer, следвайте тези инструкции:

  1. Натиснете меню Инструменти (Tools), изберете Интернет настройки (Internet Options)
  2. Изберете таб Сигурност (Security) и настройте нивото за сигурност на Средно (Medium)

Тези настройки на сигурността ше са във Ваша ползва. Извинете ни, ако сме Ви причинили някакво неудобство.

Ако имате някави опасения, свързани с тези изисквания, моля, свържете се с администраторите на сайта или пазарувайте извън интернет.