Мегахим АД | | | |
 

Мегахим АД

Мегахим АД е русенска компания, основана през 1996 год. със 100% българска собственост.

Тя е един най-големите български производители на лаково-бояджийски материали и предлага широка гама продукти:

Мегахим АД разполага с пет собствени високотехнологични лаборатории, в които извършва входящ контрол на постъпващите суровини и материали, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия.

Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на: качеството - ISO 9001, околната среда - ISO 14001, условията на труд - OHSAS 18001, издадени от SGS . Фирмата е член в международната инициатив Responsible Care ( Отговорност и грижа )

Мегахим АД е лауреат на награда за световно качество на BID World Quality Commitment Golden Star – Париж 2001, наградата Quality Summit Award for Excellence and Business Prestige в категория Platinum – Ню Йорк 2005 и награда за световно качество Interntional Star Award for Quality - Женева 2006

През 2007 г. Мегахим АД бе избрана от международната научноизследователска компания Дюпон за стратегически партньор. С покриването на редица качествени изисквания, Мегахим получи лиценз, даващ ексклузивните права за производството на бои и лакове с Тефлон™ в България.

През последните години компанията инвестира над 10 млн. евро в съвременни технологии, производствени бази и закупуване на лицензи.
web design: mnovakov 2013-2016