Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 1l 5l

Dekorator Строителен Грунд Концентрат
Приложение направи си сам
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, шприц-пистолет
Разход 100-150 ml/m2
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане Концентрат. Разрежда се 1:10 с вода
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 


 

За укрепване на ронливи основи на вътрешни и външни стени и други повърхности. Заздравява основата и уеднаквява попиващата способност. Подобрява адхезията и намалява консумацията на боя при нанасяне на следващите слоеве.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен след изсъхване

Начин на употреба: Преди употреба продуктът се разрежда с вода в съотношение 1 част грунд към 10 части вода. Разбърква се до постигане на пълна хомогенност на сместта. Препоръчва се тест на малък участък. Грундът трябва да попие напълно, без да формира гланцов филм. При наличие на гланцови участъци се разрежда допълнително с вода. Нанася се с четка, валяк или чрез пръскане с пистолет. Грундирваните повърхности предварително се почистват механично до здрава основа. Работи се при температура над 5ºС. Инструментите се почистват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: с вода, 1:10 - 1:12 в зависимост от основата.

Разход:  (след разреждане) 100-150 ml/m2 в зависимост от основата.

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • безвреден за здравето и околната среда
 • Заздравява основата и уеднаквява попиващата способност.
 • осигурява добро сцепление на основата към следващия слой
 • намалява консумацията на боя при нанасяне на следващи слоеве

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016