Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l

Dekorator Грунд-Боя
Приложение направи си сам
Повърхност дърво, метал
Употреба интериор екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход около 100 ml/m2
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама бял
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Водоразредимо покритие на база полимерна емулсия, подходящо за грундиране и боядисване повърхности от дърво и метал . Образува матов филм устойчив на влага и механични въздействия . Дава много добро сцепление към различни основи, включително цветни метали, поцинкована ламарина и стари покрития от алкидни бои . Съдържа добавки за защита от корозия при черни метали. Спомага за по-добър резултат при нанасяне на следващ финишен слой боя или емайллак

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: бял.

Начин на употреба:Да се разбърка преди употреба . Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка валяк или пистолет Работи се при температура над 100 С . След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда до 5 с вода.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство 

 • Без органични разтворители, нетоксичен, безвреден за здравето и околната среда;
 • фино матово покритие
 • Лесна за нанасяне, добра разливност
 • съдържа инхибитори и пасиватори на ръжда
 • Отлична покривност ;
 • Не пожълтява с времето

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016