Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 1.5kg 25kg

Xpert Лепило за строителството ПВА
Приложение професионално
Повърхност текстил, хартия, картон
Инструменти за нанасяне четка, валяк или шпакла
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 3 - 4 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане вода
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
За лепене на паркет, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа. Използва се като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори. Подходящо за за мокет, велтер, плочи от експандиран и екструдиран пенополистирол, материали от нетъкан текстил, хартия и картон.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: .

Начин на употреба:
Преди употреба трябва да се разбърка добре. Повърхностите се почистват и се обезпрашават.При необходимост се разрежда с вода. Работи се при температура не по ниска от 5С. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода.

Разход:100-150г/м2

Съхнене: 3-4 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето &ndash 1,5 5 25кг

 • екологично чист продукт с широко приложение в бита и промишлеността
 • притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо необходимата якост на слепване
 • бързо изсъхва и прави гладък безцветен филм, устойчив на опън
 • притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхностите

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016