Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 25kg

Xpert Минерална мазилка
Приложение професионално
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне маламашка от неръждаема стомана
Разход 3-3,5 kg/m²
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване до 48 часа
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане готов за употреба
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 


Декларация за експлоатационни показатели

Определение
Готова за полагане пастообразна маса, която се предлага в богата гама от цветове. Използва се като крайно защитно и декоративно покритие върху външни елементи – цокли, пана, парапети, колони и др. Подходящ за фасади на жилищни, индустриални и бизнес сгради, както и за декоративно оформление на вътрешни стени.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба:
Мазилката има добра адхезия към всички носещи чисти и здрави повърхности. Всички замърсявания, масла, прах, стари и нездрави предишни покрития трябва да се отстранят. Преди нанасяне на мазилката основата се грундира. Нанася се еднослойно с маламашка. При необходимост се добавя вода.

Разреждане: При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  1.5 -3 kg/m2

Съхнене: Повърхностно: 2-3 часа при 20°С; Цялостно изсъхване: 24 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 25кг

 • продуктът е безвреден за здравето и околната среда;
 • много добро сцепление към всички здрави, носещи части и сухи повърхности;
 • покритията са "дишащи" - пропускат парите и отблъскват водата;
 • устойчивост на влага, атмосферни влияния и механични въздействия;
 • устойчивост на стареене, износване и миене;
 • разнообразна цветова гама.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016