Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l 18l

Dekorator Life Style Паркететен лак двукомпонентен
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност дърво, паркет
Употреба интериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност двукомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, шприц-пистолет
Разход 100 - 120 g/м2
Пълно изсъхване 4 - 5 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама Безцветен
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител за полиуретанови системи, веднага след работа
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Бързосъхнещ двукомпонентен лак в комбинация с изоцианатен втвърдител. Използва за лакиране на паркет, дървени подове, ламперии, битово и офис обзавеждане и други предмети от дърво..

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Двукомпонентна система (лак + втвърдител в съотношение 2:1)
 • Свързващо вещество – нискомаслена алкидна смола
 • За интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба:Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет след предварителна подготовка на повърхностите. Лакът се смесва с втвърдителя в съотношение 2:1. При необходимост се разрежда с разредител за полиуретанови системи. Препоръчва се да се работи при температура 18-250С и относителна влажност до 70%. След смесване на лака с втвърдителя, сместта трябва да се употреби в рамките на 3-4 часа. Препоръчва се двуслойно нанасяне. Инструментите се почистват веднага след края на работата.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител за ПУ системи.

Разход за слой:  100-120 ml/m2

Съхнене: 4 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Лакираните повърхности не променят цвета си с течение на времето и са устойчиви на надрасквания и изтриване
 • Изключително бързо съхнене на филма (химически процес на взаимодействие на полиола и изоцианатния втвърдител)
 • Създава гладко, безцветно покритие с отличен гланц, което не задържа прах и може да се почиства с вода и миещи препарати
 • Покритието е устойчиво на влага и агресивни течности (масла, киселини, основи)
 • Има отлично сцепление към повърхностите

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016