Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l 2.5l 4l 18l

Dekorator Life Style Лазурен лак за дърво
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност дърво
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 80 - 100 ml/м2
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама 12 цвята
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Висококачествен алкиден лазурен лак за защита и декорация на предмети от дърво, експлоатирани на открито и в закрити помещения. Свързващо вещество - алкидна смола, произведена по хибридна технология, с нисък вискозитет при високо сухо съдържание. Позволява лесно проникване в дървесината и защита в дълбочина. Постига се плътен, равномерен филм с достатъчна дебелина за дълготрайна защита. Оптимизация на съхненето. Използват се за лакиране на врати, дограми, ламперии, беседки, веранди и др. Покритието подчертава естествената красота на дървесината и придава приятен външен вид.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба: Да се разбърка преди употреба. Лакирваните повърхности се почистват от прах и други замърсявания и се шлайфат с фина  шкурка. Нанасянето става с четка или с бояджийски пистолет. След 16-20 часа се нанася втори слой лазурен лак. По желание след 24 часа може да се нанесе един слой безцветен лазурен лак, който придава приятен копринен блясък.

Разреждане: Ако е необходимо се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Съхнене:  не задържа прах след 3-4 часа; пълно изсъхване: до 24 h

Разход: 80-100 ml/m2

Покривност с една опаковка: 8 m2 

Условия на съхранение: в сухи складови помещения, защитена от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.

 • Решение от тип “всичко в едно”: оцветител (байц), грунд, лак, защита от плесени и гъбички, UV филтър
 • Свързващо вещество - алкидна смола, произведена по хибридна технология, с нисък вискозитет при високо сухо съдържание.
 • Позволява лесно проникване в дървесината и защита в дълбочина.
 • Постига се плътен, равномерен филм с достатъчна дебелина за дълготрайна защита.
 • Оптимизация на съхненето
 • Подходящ за повърхности от всички дървесни видове.
 • Подчертава естествената структура на дървото
 • Създава гладко покритие със сатенен гланц
 • Има отлична адхезия и еластичност, устойчив на деформации, дължащи се на промени в температурите.
 • Лакираните повърхности не променят цвета си с течение на времето и са устойчиви на атмосферни влияния.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016