Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 4kg 20kg

Dekorator Релефна боя
Приложение направи си сам
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне валяк
Разход 0,5-1,5 kg/m2
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама бяла
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

за вътрешно и външно релефно оформление на повърхности от бетон, цимент, итонг, гипсокартон, варо-циментови мазилки и др. материали. Релефът се постига чрез нанасяне на боята с различни видове валяци – мъхести, едропорести и др. Създава се покритие, което оптически коригира неравности по стените. Покритието е с висока атмосфероустойчивост и позволява на стените да “дишат”. Продуктът успешно може да се използва като компонент на цялостна изолационна система за стени, състояща се от стиропор, мрежа, шпакловка и релефна боя..

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: Бяла

Начин на употреба: Боядисваните повърхности се почистват от стари мазилки и се обезпрашават. Нанася се в два слоя, като при нанасяне на първи слой боята се разрежда с вода до 30%. След изсъхването на първи слой (2-3 часа) се нанася втори слой релефна боя с едропорест валяк. Работи се при температура не по ниска от 50С. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  0.5 – 1.5 kg/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Висококачествено и екологично чисто покритие, което позволява на стените да \"дишат\"
 • Постигат се красиви релефни ефекти, които оптически коригират леки неравности върху повърхността.
 • Много добро сцепление с основата, устойчивост на атмосферни и механични въздействия, износване, напукване и др.
 • Изключително здраво покритие, лесно за поддържане и почистване
 • Може да се оцветява в светли нюанси на Dekorator® Тонираща система или с Dekorator® Тонираща паста

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016