Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 2,5L 8,5L

Dekorator Латекс Един Слой
Приложение направи си сам
Повърхност стени и тавани
Употреба интериор
Степен на прозрачност покривен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход около 80 ml/m2
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама бял
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

одоразредима матова интериорна боя за стени и тавани с максимална покривност и белота, (без неприятна миризма и с много ниско съдържание на летливи разтворители). Нанася се еднослойно* върху грундирани и еднородни основи, формира плътно и гладко покритие. Боята е устойчива на триене и миене, подходяща за употреба в помещения с повишена влажност (бани, кухни и др.)..

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна употреба
 • Цветова гама: бял.

Начин на употреба: Да се разбърка преди употреба. Нанася се еднослойно* с четка или валяк върху здрави и чисти повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Работи се при температура над 10°С. Може да се тонира с пигментни пасти на водна основа и на автоматична тонираща система.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда до 5 с вода.

Разход:  70-90 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Притежава максимална покривност и белота;
 • Нанася се еднослойно* върху грундирани и еднородни основи
 • Създава гладко, дълготрайно покритие, което не задържа прах и е устойчиво на стареене;
 • Здраво покритие, лесно за поддържане и почистване;
 • подходяща за употреба в помещения с повишена влажност (бани, кухни и др.)

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016