Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l

Dekorator ЛАЗУРЕН ЛАК водоразредим алкид за дърво
Приложение направи си сам
Повърхност дърво
Употреба интериор екстериор
Степен на прозрачност прозрачен, транспарентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход около 100 ml/m2
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама 8 цвята
Степен на гланц сатен гланц
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Водоразредим лак за дърво на база емулсия на алкидна смола. Притежава характеристиките на традиционните алкидни лакове, но във водоразредим вариант, без участието на органични разтворители. Прониква дълбоко в дървесината, нанася се и се разлива подобно на познатите маслени продукти, има дълго отворено време. Покритието е устойчиво на влага, атмосферни влияния и механични въздействия. Подходящ за интериорна и екстерирна употреба.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима алкидна емулсия
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: 8 цвята по каталог.

Начин на употреба: Нанася се върху здрави и чисти дървени повърхности с четка, валяк или пистолет. Да се разбърка преди употреба! Работи се при температура над 10°С. Инструментите се почистват с вода непосредствено след края на работа

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда до 5 с вода.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Без органични разтворители, нетоксичен, безвреден за здравето и околната среда;
 • Прониква дълбоко в дървесината
 • Лесна за нанасяне, добра разливност
 • нанася се и се разлива подобно на познатите маслени продукти;
 • Създава гладко, дълготрайно покритие, което не задържа прах и е устойчиво на стареене;
 • има дълго отворено време

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016